Carregant Esdeveniments

RECHERCHE

novembre 8 2016
08:00
- 17:00

La Rambla, 7
Barcelona, 08002

CAT

Vaig estar treballant durant uns anys en una oficina. En la meva feina, i en la manera mateixa en què funcionava el lloc, hi havia text per tot arreu. A vegades, entre l’espècie de terra erma que aquells textos em semblaven quan sentia cansament o malenconia, apareixia quelcom de diferent. Quelcom que em cridava l’atenció per la seva estranyesa, el seu poder d’evocació, el potencial per a un contingut de significat oblic. Llegia un llarg e-mail, un text legal, regulacions administratives o descripcions tècniques, i fragments que podrien estar completament separats emergien, a vegades era una frase, la manera en què s’utilitzava un adjectiu, l’assumpte d’un e-mail, o inclús una sola paraula.

Tinc una taula a les oficines de l’Arts Santa Mònica per llegir tots els continguts de les caixes d’arxiu presents a l’espai Xarxa Zande.

ES

Estuve trabajando durante unos años en una oficina. En mi trabajo, y en la manera misma en que funcionaba el lugar, había texto por todas partes. A veces, entre la especie de tierra baldía que aquellos textos me parecían cuando sentía cansancio o melancolía, aparecía algo diferente. Algo que me llamaba la atención por su extrañeza, su poder de evocación, el potencial para un contenido de significado oblicuo. Leía un largo e-mail, un texto legal, regulaciones administrativas o descripciones técnicas, y fragmentos que podrían estar completamente separados emergían, a veces era una frase, la manera en que se utilizaba un adjetivo, el asunto de un e-mail, o incluso una sola palabra.

Tengo una mesa en las oficinas del Arts Santa Mónica para leer todos los contenidos de las cajas de archivo presentes en el espacio Xarxa Zande.

EN

I worked for some years in an office. In my work, and in the way in which the organisation itself operated, text was everywhere. Sometimes, in the kind of wasteland those texts seemed to me when I was feeling tired or melancholic, something different appeared. Something caught my eye for its strangeness, its evocative power, the potential for containing oblique meaning. I was reading a long email, a legal text, administrative regulations or technical descriptions, and fragments that could be completely separated emerged, at times it was a sentence, the way an adjective was used, the subject of an email, or even a single word.

I have a desk at the offices of Arts Santa Monica to read all the contents of the file boxes stored in the Xarxa Zande space.

 

 

Compartir a Facebook
Compartir a Twitter